vacatures voor verpleegkundigenjobs voor verpleegkundigenwerk voor verpleegkundigenberoepsvereniging verpleegkundigenvereniging voor verpleegkundigenverpleegkundigen en verzorgenden nederlandaantal verpleegkundigen in nederlandvereniging van verpleegkundigenvereniging verpleegkundigenverpleegkundigen en verzorgendenberoepsorganisatie verpleegkundigen

Meer resultaten voor verpleegkundigen


verpleegkundigen
 
44ste 44ste Week Week van van de de Verpleegkundigen Verpleegkundigen 19 19 t.e.m. t.e.m. 23 23 maart maart 2018. 2018.
Studiedag Verpleegkundigen Medische beeldvorming NVKVV Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen. Studiedag Verpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid NVKVV Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen. Studiedag Verpleegkundigen Palliatieve zorg NVKVV Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen. Studiedag over het stageboek verpleegkunde waar studenten, werkveld en onderwijs elkaar inspireren NVKVV Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen.
Verpleegkundigen.
De aansprakelijkheid van verpleegkundigen: medicatietoediening. De aansprakelijkheid van verpleegkundigen: medicatietoediening.
In de rand toch nog deze kanttekening: de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating die ziekenhuizen afsluiten, dekt ook de aansprakelijkheid van de verpleegkundigen werkzaam in het ziekenhuis, tenzij er sprake is van bijvoorbeeld opzet. Zelfstandige thuisverpleegkundigen worden geacht zelf een dergelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Wordt je aansprakelijkheid als verpleegkundige weerhouden, dan zal de verzekeraar de burgerrechtelijke schadevergoeding aan de patiënt terugbetalen. Ben je als verpleegkundige niet verzekerd of komt de verzekering niet tussen bijvoorbeeld wegens opzet, dan zal je zelf deze schadevergoeding moeten betalen. 1Koninklijk besluit dd 18/06/1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen.
vacatures verpleegkundige Randstad.
verpleegkundige m/v, Bruxelles 1. Vous êtes en charge de services avec 15 salles d'opération, 85 lits de chirurgie dont 10 lits d'USI, 1 salle de réveil et 1 hôpital de jour adulte et pédiatrique Vos tâches: concertation et ge. Infirmière pédiatrique avec expérience. verpleegkundige m/v, Laeken.
Verpleegkundige Jobs, Employment in Brecht Indeed.com.
Je hebt een diploma verpleegkundige aangevuld met een masterdiploma in de gezondheidszorg of een kaderopleiding of je bent bereid dit te behalen. 30 days ago Save job. People also searched: administratief verpleegkundige verpleegkundige bloedafnames verpleegkundige dagdienst huisarts zoekt verpleegkundige verpleegkundige huisartsenpraktijk bedrijfsverpleegkundige woonzorgcentrum verpleegkundige consultatie verpleegkundige polikliniek hoofdverpleegkundige.
Verpleegkundige Wijkgezondheidscentrum De Sleep.
Voor alle verpleegkundige zorgen kan u terecht bij Mirjam, Pascale, Luc, Jenike, Laure-Anne, Charlotte, Sara en Sophia. De verpleegkundigen werken nauw samen met de artsen en de andere hulpverleners van De Sleep. Alle zorgen gebeuren steeds op doorverwijzing van de arts.
Tarieven verpleegkundigen CM.
Verpleegkundigen: tarieven 2020. De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent. De honoraria en terugbetalingstarieven gelden voor verpleegkundigen die de overeenkomst met de ziekenfondsen hebben aanvaard.
Verpleegkundigen AZ Nikolaas.
Binnen onze setting zijn een 15-tal psychiatrische verpleegkundigen werkzaam. Het belang van het verpleegkundige handelen wordt vooral tijdens een opname duidelijk. De voortdurende nabijheid schept de kans voor een verpleegkundige om bij te dragen tot een breed zicht op individuele gezondheidsproblemen en hun weerslag op diverse levensgebieden.
verpleegkundigen Zelem Thuisverpleging Team Annick.
U kan steeds terecht op ons centrale nummer 0497 88 43 40, zodat u in nood atijd een verpleegster kunt bereiken. Hebt u vragen, wenst u meer informatie of wenst u van onze thuiszorg gebruik te maken? Neem dan contact op via de contactpagina. Onze verpleegkundigen helpen u dan graag verder.
Verpleegkundige Artsen Zonder Grenzen België.
Mogelijke activiteitengebieden voor verpleegkundigen zijn: basisgezondheidszorg, vaccinatiecampagnes, voedselhulp, epidemieën, specifieke projecten aids, tuberculose enz, alsook het inzamelen en analyseren van epidemiologische gegevens. Meestal ben je als verpleegkundige bij AZG ook verantwoordelijk voor het management van een team: organisatie en opleiding van lokaal medisch personeel. In een ziekenhuis kan je op verschillende diensten ingezet worden: pediatrie, interne geneeskunde, operatiekamer. Je ziet er eveneens op toe dat de regels inzake hygiëne en sterilisatie strikt worden nageleefd en zorgt voor het goede beheer van de apotheek. Diploma van bachelor in de verpleegkunde niveau A1. Diploma in tropische geneeskunde of minstens 1 jaar relevante beroepservaring in een tropische context is een pluspunt. Specialisatie in spoedgevallen, intensieve zorg, pediatrie, operatiekamer, infectiepreventie of ziekenhuisbeheer is een troef ga hier naar het profiel Specialist infectiepreventie controle. De waarden van het AZG handvest onderschrijven. Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving.

Contacteer ons